Aktualności

AKTUALNOŚĆI

 

 

 

 

19.02.2023

W programie "Czyste Powietrze" od 1 kwietnia 2024 r. nastąpią zmiany dotyczące źródeł ciepła. Dofinansowanie w ramach programu będzie można uzyskać jedynie na urządzenia potwierdzonej jakości. Do dofinansowania kwalifikowane będą pompy ciepła, których parametry techniczne zostały potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie UE lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia. Kosztem kwalifikowanym będą mogły być tylko pompy ciepła znajdujące się na liście ZUM (lista-zum.ios.edu.pl

W przypadku kotłów na pellet oraz zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie również planowane jest wprowadzenie obowiązku wyboru urządzeń znajdujących się na liście ZUM.

 

 

21.06.2022

Zapraszamy mieszkańców Rybnika na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Już we wtorek (26.06) o godz. 17:00 w auli budynku C rybnickiego kampusu (ulica Rudzka 13)

Spotkanie, które odbędzie się na rybnickim kampusie przybliży mieszkańcom cele i zasady działania programu dotacyjnego „Czyste Powietrze”. Pracownik rybnickiego Punktu Konsultacyjnego przedstawi informację jakie warunki trzeba spełnić by otrzymać dotację oraz jaką drogę musi przejść beneficjent by otrzymać dotację na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynków czy budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej. Postaramy się również obalić wszystkie mity dotyczące programu jakie krążą wśród mieszkańców.

Przedstawiona zostanie również oferta pomocy jaką może udzielić Punkt Konsultacyjny funkcjonujący w Rybniku.

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/bHVZmPW13

Punkt konsutlacyjny dofinansowany jest ze środków Miasta Rybnik w ramach projektu „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze"

 

27.05.2022

25.01.2022

Rozpcozał się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”). Dokument ten oraz zmieniony program jest już dostępny w zakładce "Pliki do pobrania"

03.01.2022

Zgodnie z regulaminem programu "Czyste Powietrze" od 01.01.2021 nie ma możliwości ubiegania się o dotację na kotły węglowe.

26.10.2021

W dniach 27.10-28.10.2021 z przyczyn niezależnych punkt będzie nieczynny. Prosimy o kontakt telefoniczny.

03.10.2020

Punkt przeniesiono na ul. Rudzką 13 do budynku C pok. 3.2

10.09.2020

Wprowadzamy możliwość odbioru wniosku w punkcie. Należy w tym celu pobrać kwestionariusz, wypełnić go i dostarczyć do punktu. Pracownik wypełni wniosek a następnie poinformuje o terminie jego odbioru.

Kwestionariusz można pobrać w zakładce "Wymagana dokumentacja" lub odebrać w punkcie.

UWAGA! Kwestionariusz nie jest wnioskiem o dofinansowanie!
30.05.2020

Można umawiać się na wizyty za pomocą formularza na stronie bądź telefonicznie.

Wypełnienie wniosku może być dokonane za pomocą rozmowy telefonicznej bądź skype (możliwy podgląd do wypełnianego wniosku).

Wypełniony wniosek wysyłamy droga mailową.

Informujemy jednocześnie, że wizyty odbywać się będą według następujących zasad:

- przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę (nie będzie możliwości przyjścia z drogi gdyż czas między wizytami wykorzystywany będzie do wietrzenia pomieszczenia)

- na wizycie prosimy ubierać maseczki, bądź inne zakrycie twarzy

- przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni

- prosimy o posiadanie własnego długopisu

- na korytarzu prosimy zachować zalecane odległości między sobą

23.05.2020

Z dniem 01.06.2020 wracamy do pracy w biurze. Można już umawiać się na wizyty za pomocą formularza na stronie bądź telefonicznie.

Zalecamy jednocześnie umówienie się na wizytę zdalną. Wypełnienie wniosku może być dokonane za pomocą rozmowy telefonicznej bądź skype (możliwy podgląd do wypełnianego wniosku). Wypełniony wniosek wysyłamy droga mailową.

Informujemy jednocześnie, że wizyty odbywać się będą według następujących zasad:

- przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę (nie będzie możliwości przyjścia z drogi gdyż czas między wizytami wykorzystywany będzie do wietrzenia pomieszczenia)

- na wizycie prosimy ubierać maseczki, bądź inne zakrycie twarzy

- przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni

- prosimy o posiadanie własnego długopisu

- na korytarzu prosimy zachować zalecane odległości między sobą

30.04.2020

Właśnie ogłoszono długo oczekiwany termin zmian w Programie Czyste Powietrze!

Nabór na nowych zasadach ruszy 15 maja!

Pracownicy naszego punktu śledzą dla Was informacje.

Pewnie niedługo dowiemy się o szczegółach dotyczących formularza wniosku!